Fitoplex Pabnelsh
  Özel Karışımlı Fungusit Bakterisit


PABNELSH 4055 % 3 Bakırlı gübre çözeltisi olarak ruhsatlı bir üründür. İçeriğinde bakırın( Cu ) dışında organik ve kimyasal kökenli sekiz (8) farklı hammadde içeriğiyle hem bitki besleme ürünü hem de bitki hastalıklarında ( mantar ve bakteri kaynaklı......
 
 
 
 
 
 

 Nasa X Özcombi
 


İz element içerikli sıvı yaprak gübresidir. İz elementler, amino asitlerle ve organik maddelerle şelatlıdır. Ayrıca içeriğinde bitkisel kökenli humik ve fülvik asit bulunmaktadır. Eşit miktarda iz element alımını sağlar. Bitkinin her döneminde, iz el......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Nommo
 


Tamamen doğal bitki ekstraktıdır. Topraktan ve yapraktan kullanılabilir. Kullanım amaçları şöyle sıralanabilir : - Çok güçlü bir köklendiricidir. - Kötü toprak koşulları ve hava koşullarında dahi bitki gelişimini tetikler. - Kuraklığa , sert rüz......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Khons
  Sıvı Halde Hümik Asit


Leonardit kaynaklı hümik ve fülvik asit içeren organik toprak düzenleyicisidir. Bitkisel üretimin her döneminde kullanılabilir. KHONS SIVI HALDE HÜMİK ASİT ‘in başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir: - Tohum uygulamasıyla tohumlarda çim......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Fito-Soil
  NK'lı Sıvı Organomineral Gübre
Meyve Büyütücü

FİTO-SOİL Yapraktan ve topraktan kullanılan düşük azot yüksek oranda potasyum ve mangan ile bakır içeren Organomineral bir gübredir. FİTO-SOİL ‘in özelliği gerekli olan hem organik hem kimyasal besin maddelerini içermesidir. FİTO-SOİL özellikle bit......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Fito-Equal
  NPK lı Sıvı Organomineral Gübre


FİTO-EQUAL Yapraktan ve topraktan kullanılan dengeli olarak azot , fosfor ve potasyum içeren organomineral bir gübredir. Fide döneminden veya ağaçlarda bahar başlangıcından itibaren kullanılır. FİTO-EQUAL hem yeşil aksam hem de meyve gelişmesinde ......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Arrina
  Katkılı Sıvı Deniz Yosunu


Katkılı sıvı deniz yosunudur. Hem yapraktan hem de topraktan uygulama yapılabilir. İçerdiği aminoasitler sayesinde, tohumun çimlenmesinden başlayarak vegetatif ve generatif dönemlerinde kullanılması gereken bir üründür. Özellikle bitkilerin zor şa......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Reçber
  Katı Organik Gübre


Suda %100 çözünen organik bir üründür. Yapraktan ve topraktan kullanımlarda beraberinde verilen diğer gübrelerin ve ilaçların etkinliğini en üst seviyeye çıkarır. FİTOPLEX REÇBER şelatlayıcı özelliğe sahiptir. Kendi içeriğindeki Azot (N) ve Potasyum ......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Humat
  Organik Toprak Düzenleyici
Potasyum Humat

Hem topraktan hem de yapraktan kullanılabilen Leonardit ve bitkisel kaynaklı Hümik ve Füvik Asit içeren organik toprak düzenleyicisidir. Suda kolayca çözülebilen FİTOPLEX HUMAT birlikte kullanıldığı bitki besin maddelerinin alınmasını en üst seviyeye......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex 3-53-0
  N.P. Gübresi Harmanlanmış


Azot ve Pirofosfat kaynaklı fosfor içeren bir gübredir. Hem topraktan hem yapraktan uygulanabilir. Sebzelerde fide döneminden itibaren meyve olgunlaşıncaya kadar, tarla bitkilerinde çıkıştan itibaren sezon boyunca, meyve ağaçlarında ağaç uyanmadan ö......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Aminon
  Bitkisel Menşeli
Amino Asit İçeren Organik Gübre

Bitkilerde tohum ekimi ile başlayarak tüm sezon boyunca kullanılması gereken bir üründür. Bütün bitkiler her türlü yaşamsal fonksiyonlarını düzenli bir şekilde devam ettirmesi için gerekli olan amino asitleri kendi bünyelerinde fotosentez ile sentezl......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Nut
 


NUT bitkilerden elde edilen yapraktan ve topraktan kullanılan organik bir üründür. İçeriğindeki bitki ekstraları sayesinde bitkilerin ihtiyaç duyabilecekleri organik madde ve amino asitler bakımından zengindir. Toprakta , bitkiler için gerekli olan m......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Mangan
  Ligno Sülfonat ile Şelatlı
Mangan

Ligno Sülfonat ile şelatlı alınabilirliği yüksek bir Mangan kaynağıdır. Topraktan ve yapraktan uygulanabilir. FİTOPLEX MANGAN' ı, Çinko ve Bor da olduğu gibi bitkilerde erken dönemden başlamak gerekir. Döllenmede önemli rol oynar. Çiçeklenme ......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Kombi
  Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Bor (B), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn)

Bitkilerin izelementi noksanlıklarından kaynaklanan klorozların giderilmesinde FİTOPLEX KOMBİ topraktan veya yapraktan kullanılır. Organik formdaki Ligno Sülfonatla Şelatlanmış (Bor, Bakır, Demir, Mangan, Çinko) yüksek içeriğe sahiptir, eşit miktarda......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Foxo
  EDTA ile Şelatlı Demir


Topraktan ve yapraktan kullanılabilen suda çözünür % 10 demir edta içerikli bir üründür. Özellikle alkali karakterdeki topraklarda bitkilerde demir noksanlığından kaynaklanan klorozların önlenmesinde FİTOPLEX FOXO kullanılır. Demir (Fe ) bitkilerde ......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Force
  PK Gübresi


İçeriğindeki Fosfor tarımda kullanılan diğer Fosfor kaynaklarına göre 3-4 kat daha aktiftir. Toprakta hareketi yükseltir. Bitki kökleri tarafından ve yapraktan hızla emilir. Hem yapraktan hem de topraktan kullanıla bilen Pirofosfat kaynaklı Fosfor v......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Demir
  Ligno Sülfonat ile Şelatlı
Demir

Ligno Sülfonat ile şelatlı alınabilirliği yüksek bir Demir kaynağıdır. Bitkilerin yeşil dokusunu oluşturan klorofilin oluşumunda görevlidir. Bitkilerde Demir noksanlığı yüksek miktarda ürün kaybına sebep olur. Ürün kalitesini ve tonajını yükseltmek......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Çinko
  Ligno Sülfonat ile Şelatlı
Çinko

Ligno Sülfonat ile şelatlıalınabilirliği yüksek bir Çinko kaynağıdır. Bitki gelişimini düzenleyen birçok oksin grubunun (bitkisel hormonlar) oluşumunda etkin rol alan Çinko, bütün bitkilerde erken dönemden başlayarak sezon içerisinde de kullanılabil......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Bor
  Ligno Sülfonat ile Şelatlı
Sodyum Borat

Taşıyıcı olarak Lignosülfonat kullanılıan alınabilirliği yüksek bir Bor kaynağıdır. Bitkilerin büyüme, döllenme, olgunlaşma gibi olaylarını kontrol eden hormonların oluşmasında etkilidir. Bor eksikliği çok miktarda ürün ve kalite kaybına sebep ......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Bakır
  Ligno Sülfonat ile Şelatlı


Ligno Sülfonatla şelatlı alınabilirliği yüksek bir Bakır kaynağıdır. Bakır Bitkilerde büyüme, çiçeklenme ve döllenmeye etki eden hormonların oluşmalarını sağlar. Ürün miktarı ve kalitesi üzerinde direkt etkilidir. Damlama ile uygulandığında bakte......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex 22-0-30
  NK Gübresi Harmanlanmış


Suda çözünürlüğü çok yüksek Azot ve Potas içerikli özel kimyasal yapıda NK gübresidir. Hem topraktan hem yapraktan uygulanabilir. Kullanıldığında bitkilere dengeli olarak Azot ve Potasyum sağlar. Meyve olgunlaşma döneminde kullanılsa bile diğer Azot......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Effort
  N.P.'li Katı Organik Gübre


Organik gübre kullanımının asıl amacı toprak florasını (toprakta bulunan mikroorganizma) yükseltmektir. Tarımda kullanılan diğer bitki besinlerini kimyasal yapıda vermekteyiz. Kimyasal yapıda kullanılan gübrelerin topraklarımızda yapmış olduğu olumsu......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Mellona
  Mikro Bitki Besin Maddeli Gübreler
Molibden Esaslı Gübre Çözeltisi

Bitkiler için gerekli besin elementleri arasında en düşük miktarda kullanılan molibdendir. Bu nedenle bitkilerde molibden noksanlığı sık görülen bir durum değildir. Ancak pH sı 5.5'den düşük topraklar üzerinde yetiştirilen bitkilerde kimi hallerde ......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Rekeş
  Bitkisel Menşeili Sıvı Hümik Asit


Bitkisel kaynaklı toprak düzenleyicidir. Toprağın yapısına bağlanmış olan bitki besin maddelerinin serbest hale geçişini sağlayarak, bitki tarafından alımını kolaylaştırır. İçeriğindeki organik maddeler bitkinin gelişimini teşvik eder.Fulvik-Humik as......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Semele
  İnorganik İkincil Besin Maddeli Gübre
Magnezyum Sülfat Çözeltisi

Bitkilerce magnezyum, topraktan ve yapraktan Mg+2 iyonları şeklinde absorbe edilir. Bitkilerin yapısında klorofil molekülleri oluşturma yönünde bir işlev görür. Magnezyumun diğer önemli bir rolüde fosfor metabolizmasında ortaya çıkar. Magnezyum no......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Poros
  Potasyum Tiyosülfat


Poros, özellikle meyvede, içeriğindeki potasyum ile olgunluk sağlarken, kükürt ile de meyve rengini döndürmektedir. Kükürt içeriği ayrıca meyve parlaklığı için oldukça önemlidir. Ek olarak, bazı tek yıllık bitkilerde hasata yakın dönemde bitkiyi ya......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Pomona
  Potasyum Çözeltisi


Besin maddelerinden biri olan potasyum, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı tepkilerini etkilediğinden dolayı, bitki sağlık durumunun belirlenmesinde önemli rol oynar. Bitki bünyesinde patojen çoğalması, gelişimi ve sayısı, hayatta kalma oranı v......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Mystery
 


Azot, hücrede karbon ihtiva eden maddelerle birleşerek proteinler, amino asitler, amidler ve vitaminler gibi çeşitli organik bileşikler meydana getirmesi nedeniyle bitki yaşamında önemli bir yer tutan bir elementtir. MY STERY bitkisel üretimde yapr......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Formaks
  NP Gübre Çözeltisi


Topraktan ve yapraktan etkinliği yüksek ; bitkilerin azot ve fosfor ihtiyacını karşılamak için, özel kimyasal yapıda üretilmiştir. Alımı çok yüksektir ve kısa sürede etkisini gösterir. Kimyasal yapısı diğer fosfor kaynaklarından farklıdır. İçerdiği......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Ceres
  NPK Gübre Süspansiyonu


NPK gübresidir.Topraktan ve yapraktan kullanılabilir. İçeriğinde % 5 azot, %15 P2O5, %15 K2O bulunmaktadır.İçeriğindeki Fosfor tarımda kullanılan diğer fosfor kaynaklarına göre 3-4 kat daha aktiftir. Hem yapraktan hem de topraktan kullanıla bilir.Me......
 
 
 
 
 
 

 COMP 13-13-13
  NPK Gübresi Harmanlanmış


COMP 13-13-13 içeriğinde bulunan özel NPK oranları ve iz elementleri sayesinde yeşil aksamın güçlenmesini ve hastalıklara dayanıklılık kazanmasını sağlar. Bitkilerde problem olan klor kaynaklı fitotoksisite etkisini azaltır. Bitkinin bünyesinde ve to......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex 3-0-57
  N.K. Gübresi Harmanlanmış


Hem topraktan hem de yapraktan uygulanabilen, yüksek çözünürlüğe sahip Azot ve Potasyum içerikli bir gübredir. 1 lt. suda 1 kg. kolaylıkla çözünür. Özel kimyasal yapısı ile bitkilere uygulandığında hem Azotun hem de Potasyumun dengeli alınmasını sağ......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex 15-40-0
  NP Gübresi


Bitkilerde yaprak ve gövde oluşumunu destekler. Bitki bünyesindeki önemli fizyolojik olayları, fonksiyonları, ürün miktarını ve ürün kalitesini olumlu yönde etkiler.Klorofil oluşumu arttırır. Bitki yeşil aksamı gelişimi için önemlidir. Özellikler çiç......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Tauf
  Bitkisel Menşeili Sıvı Hümik Asit


Bitkisel kaynaklı toprak düzenleyicidir. Toprağın yapısına bağlanmış olan bitki besin maddelerinin serbest hale geçişini sağlayarak, bitki tarafından alımını kolaylaştırır. İçeriğindeki organik maddeler bitkinin gelişimini teşvik eder.Fulvik-Humik as......
 
 
 
 
 
 

 Kloris
  MİKRO BİTKİ BESİN MADDELİ GÜBRELER
ÇİNKO ESASLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Toprağın ağır yapıda olması nedeniyle yetersiz havalanması, düşük sıcaklık, su yetersizliği, yüksek ve düşük pH gibi faktörler de çinkonun topraktaki hareketini olumsuz etkileyerek, çinko noksanlığı yaratırlar. Sayılan tüm bu nedenlerden dol......
 
 
 
 
 
 

 Formaks-Plus
 


Topraktan ve yapraktan etkinliği yüksek ; bitkilerin azot ve fosfor ihtiyacını karşılamak için, özel kimyasal yapıda üretilmiştir. Alımı çok yüksektir ve kısa sürede etkisini gösterir. Kimyasal yapısı diğer fosfor kaynaklarından farklıdır. İçerdiği......
 
 
 
 
 
 

 4Season
  Yayıcı-Yapıştırıcı


Yayıcı-Yapıştırıcı özelliğinin yanında, bitkileri sıcaklık değişimlerine karşı korur, güçlendirir. ......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex pH-balance
  pH Dengeleyici


Kullanılan tarım ilaçlarının ve gübrelerin bitkide çalışabilmeleri ve etkili olabilmeleri için belirli pH aralıklarına ihtiyaçları vardır. Bu yüzden kullanılacak suyun pH değeri çok önemlidir. pH Balance, yüksek pH seviyeleri için tampon görevi üstle......
 
 
 
 
 
 

 Power Dry-Grape
  Bandırma konsantresi


Saf zeytinyağı içeren zeytinyağı konsantresidir. PowerDRY-GRAPE ile hazırlanan bandırma çözeltisi kolayca hazırlanır ve uygulanır, ürün üzerinde kalıntı bırakmaz. Üzüm kurutmada etkili bir konsantredir.......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Leda
  Bitkisel Kökenli Organik Toprak Düzenleyici


Bitkisel kaynaklı toprak düzenleyicidir. Toprağın yapısına bağlanmış olan bitki besin maddelerinin serbest hale geçişini sağlayarak, bitki tarafından alımını kolaylaştırır. İçeriğindeki organik maddeler bitkinin gelişimini teşvik eder.Fulvik-Humik as......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Kybele
  Fulvik Asit İçerikli Organik Toprak Düzenleyici


Fulvik asit içerikli bitkisel kökenli bir üründür. Toprakta ve suda bitki için gerekli miktarda çözünerek bitkinin ihtiyacı kadar besin maddesinin kökler ve yapraklar vasıtasıyla bünyeye geçmesini sağlar. Özellikle, sezon sonlarında , yapraklar dökül......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex BioBacillica
 


Bacillus Subtilis fungal kaynaklı canlı olup, toprakta bitkinin kök yapısını ve sistemini hedef alan fungal-bakteriyel türdeki canlılarla mücadele ederek yaşamını sürdüren aeorbik(oksijenli solunum yapan) savaşçı türdür. Bitkinin kök bölgesinde geli......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex Ares
  Katı Organomineral Toprak Düzenleyici


Topraktaki organik maddelerin ana içeriği humustur. Hümik asit ise humusun en aktif maddesidir. Günümüzde artan kimyasal gübre kullanımı humusun hızla tükenmesine neden olmuştur. Oysaki humus gübrelerin alınımını kolaylaştıran bir maddedir. Bu sorunu......
 
 
 
 
 
 

 Fitoplex 20-20-20
  NPK Gübresi Harmanlanmış


Yüksek oranda bitki temel besinleri yanında gerekli iz elementleri EDTA-METAL şelatları halinde içeren sistemik bir toz gübredir. Üre azotu içerir. Kök oluşumunu sağlar.Çimlenme ve tohum oluşumunu teşvik eder. Bunun sonucu iyi bir çiçeklenme ve meyve......